Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2013

kochajmocnoumierajmlodo
06:15
Reposted fromcouples couples
kochajmocnoumierajmlodo
06:15
0804 f6c0
Reposted fromretaliate retaliate viacouples couples
kochajmocnoumierajmlodo
06:15
Reposted fromcouples couples
kochajmocnoumierajmlodo
06:09
9717 64d3
Reposted fromfantom fantom viacouples couples

May 18 2013

kochajmocnoumierajmlodo
22:06
5305 f62f
Reposted frompesy pesy vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
22:05
Miłość jest pięk­na tyl­ko wte­dy, gdy obie stro­ny mają do siebie zaufa­nie i są w sta­nie dać so­bie nawza­jem poczu­cie bezpieczeństwa. 
— Margit Sandemo
Reposted fromobliviate obliviate vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
22:05
Dopiero po rozstaniu kobieta uświadamia sobie jak wiele alkoholu może przyjąć jej organizm.
kochajmocnoumierajmlodo
22:04
Zapraszam na kubek gorącej herbaty, na seks, na całe życie.
— trusia
kochajmocnoumierajmlodo
22:04
Jeśli mocno kochasz, zostaniesz mocno skrzywdzony. Ale jest to tego warte.
— C.S Lewis
Reposted fromweightless weightless vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
22:01
Czuję jak każda sekunda bez Ciebie rozrywa moją duszę.
kochajmocnoumierajmlodo
22:00
6696 3269
Reposted fromseqel seqel vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
22:00
Życie nie polega na oddychaniu, ale na chwilach, które wstrzymują oddech.
— znalezione na fb
Reposted fromjunior13 junior13 vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
22:00
Chciałabym, żeby ktoś w środku nocy, po pijaku napisał mi smsa, że mnie kocha.
— serio.
Reposted fromlivhanna livhanna vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
22:00
Olejmy jutro, liczy się tylko to, co teraz.
Ty jesteś blisko, więc mogę nawet dziś umierać.
kochajmocnoumierajmlodo
22:00
a kim byś chciała zostać, jak dorośniesz?
- czyimś największym spełnionym marzeniem.
Reposted fromcherrykiss cherrykiss vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
21:59
4645 8810
Chciałabym żyć pięć minut krócej od Ciebie.
kochajmocnoumierajmlodo
21:59
się rozkochałam na Twoim punkcie!
Reposted fromwhoever whoever vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
21:58
   

Miłość ma Twój zapach.

— Janusz Radek
kochajmocnoumierajmlodo
21:58
I czując Cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim.
— Myslovitz
Reposted frompotrzask potrzask vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
21:58
4972 d908
Reposted fromMmadziulek Mmadziulek vianapalonakotka napalonakotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl