Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2013

kochajmocnoumierajmlodo
21:58
Kocham Cię. Niczego w życiu nie chcę mieć więcej poza Tobą.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
kochajmocnoumierajmlodo
21:58
...ale ja trzymam Cię najbliżej ze wszystkich, ponieważ jesteś moim niebem.
— Ron Pope.
kochajmocnoumierajmlodo
21:57
Czułam się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna, jak przy nikim na świecie.
kochajmocnoumierajmlodo
21:57
nigdy nie rezygnuj z osoby, na widok której szybciej bije Ci serce.
Reposted fromcasas casas vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
21:56
kochajmocnoumierajmlodo
21:56
Za bardzo, do szaleństwa, coraz mocniej, bez umiaru, bezustannie, bez wytchnienia, najpiękniej i najwierniej.

Kocham Cię.
— ja, Twój Retard :)
kochajmocnoumierajmlodo
21:55
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
21:55
Każdy z nas kogoś kocha, widać to po oczach.

May 13 2013

kochajmocnoumierajmlodo
20:58
Nigdy nie przestanę. Nigdy nie przestanę chcieć Cię pocałować.
— Eric Emmanuel Schmitt
Reposted frommissbrodka missbrodka viauciekam uciekam
kochajmocnoumierajmlodo
20:58
Kocham Cię. Niczego w życiu nie chcę mieć więcej poza Tobą.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
kochajmocnoumierajmlodo
20:57
Piękna, nie bądź smutna, on Cię KOCHA
— pewien bezdomny człowiek, przypadkowo napotkany na ulicy
Reposted fromerand erand viauciekam uciekam

May 08 2013

kochajmocnoumierajmlodo
10:17
5154 664f
Reposted frommartynkowa martynkowa vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
09:59

Ciesze się, że jesteś.

— Najpiękniejsze słowa jakie usłyszałam tej wiosny.
Reposted fromcarre carre vianapalonakotka napalonakotka
kochajmocnoumierajmlodo
09:28
Reposted fromcouples couples

May 03 2013

kochajmocnoumierajmlodo
22:03
Musisz wiedzieć, że odtąd będę ci mówił tylko prawdę. O wszystkim. Ponieważ... jeżeli nie mówi się prawdy od razu , to później...później boli ona znacznie bardziej.
— Mark Haddon, Dzwiny przypadek psa nocną porą
Reposted frommhsa mhsa viaarrives arrives
kochajmocnoumierajmlodo
22:02
Każdy mi mówił jaka będę jak dorosnę,aż w końcu się zabiłam.
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaarrives arrives
kochajmocnoumierajmlodo
22:02
0409 d6e3
Reposted fromnfading nfading viaarrives arrives
kochajmocnoumierajmlodo
22:02
4254 a0b4
Reposted fromnfading nfading viaarrives arrives
kochajmocnoumierajmlodo
21:59
Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale by byli razem szczęśliwi.
— Brigitte Bardot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrives arrives
kochajmocnoumierajmlodo
21:59
0558 4572
Reposted fromcygaretka cygaretka viaarrives arrives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl